• Câu hỏi phỏng vấn MySQL

    Bạn có một cuộc phỏng vấn về kỷ thuật dữ liệu hoặc khoa học dữ liệu. Bạn cần thực hành một số câu hỏi về MYSQL thông dụng? Bài viết này là tổng hợp những câu hỏi MYSQL có thể giúp bạn. Q1: Mysql là gì? Mysql là một trong những DBMS nguồn mở phổ […]

  • Bộ câu hỏi phỏng vấn PHP (phần 2)

    Ở phần 1 chúng ta đã có 15 cấu hỏi phỏng vấn phổ biến PHP, hôm nay sẽ tiếp tục phần 2 của bộ câu hỏi phỏng vấn PHP. Q16: Những kiểu dữ liệu phổ biến trong PHP là gì? Integer: là kiểu dữ liệu số, không có dấu thập phân Double: là kiểu dữ liệu số, […]

  • Bộ câu hỏi phỏng vấn PHP (phần 1)

    Phỏng vấn là một trong những khâu quan trọng và cần chuẩn bị kỹ càng nhất khi đi xin việc. Đặc biệt, với các ngành đặc thù và cần chuyên môn cao như lập trình viên, buổi phỏng vấn sẽ đóng vai trò quyết định 80% tỷ lệ “đậu” vị trí đó. Do đó, để […]