Chuyên mục
Laravel cơ bản

I. Khởi tạo dự án

  1. Tạo project laravel bằng composer

Cửa sổ làm việc cmd:

Tiếp theo sẽ cd vào thư mục htdocs trong xampp:
Dùng lệnh bên dưới để khởi tạo project với tên là myproject:

composer create-project laravel/laravel myproject

Kết quả thành công sẽ hiển thị:

Kiểm tra trong thư mục htdocs xem có project với tên myproject không nhé :

Vậy là bạn đã tạo được project cơ bản của laravel rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *