Chuyên mục
Laravel cơ bản

XIX. Viết code xử lý cho chỉnh sửa Category

1. Viết code xử lý trong function edit

2. Viết code xử lý ở function update

3. Viết code hiển thị form tạo mới category ở views.edit

 

Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header và footer.

Dưới đây là demo:

Vậy là chúng ta đã chỉnh sửa xong category rồi đấy <3.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *