Chuyên mục
Laravel cơ bản

XX. Viết code xử lý cho danh sách Post

  1. Viết code xử lý trong function index:

2. Viết code hiển thị danh ở danh sách post ở views.index

Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header và footer.

Dưới đây là demo:

Vậy là chúng ta hoàn thiện về code xử hiển thị danh sách post rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *