Chuyên mục
Xây dựng website tin tức với Laravel 8

Phác hoạ bản vẽ mối quan hệ giữa các table

[Laravel8] Blog Diagram-[ERD] Entity Relationship Diagram - News Demo

Gỉai thích ký hiệu:

giải thich ký hiệu ERD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *