Chuyên mục
Laravel cơ bản

IV. Chạy dự án với port mặc định và port tự chọn

  1. Chạy dự án với port mặc định:

Gõ command line: php artisan ser  và đây là kết quả:

2. Chạy dự án với port tự chọn:

Trong một số trường hợp port mặc định đã được sử dụng và chúng ta phải chạy dự án với một port khác.

Gõ lệnh command line: php artisan ser –port=9000

Ở đây mình sử dụng là port 9000.

Vậy là chúng ta đã chạy dự án bằng port mặc định và port tự chọn rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *