Chuyên mục
Laravel cơ bản

III. Tạo 1 database và khai báo kết nối vào file .env

  1. Tạo một database ở phpmyadmin (Tạo 1 database và khai báo kết nối vào file .env):

2. Khai báo kết nối database vừa tạo vào file .env

Sửa DB_DATABASE = laravel thành DB_DATABASE = myproject.

Vậy là chúng ta đã khai báo thành công rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *