Chuyên mục
Laravel cơ bản

XIII. Tạo route cho 2 module Category và Post

  1. Tạo route cho module Category

2. Tạo route cho module Post

Vậy là chúng ta đã tạo route xong module cho Category và Post rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *