Chuyên mục
Laravel cơ bản

XXII. Viết code xử lý cho thêm mới Post

1. Viết code xử lý trong function create:

2. Viết code xử lý ở function store:

3. Viết code thêm mới post ở views.create

Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header và footer.

Dưới đây là demo:

Vậy là chúng ta hoàn thiện về code thêm mới post rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *