Chuyên mục
Laravel cơ bản

XXIII. Viết code xử lý cho chỉnh sửa Post

1. Viết code xử lý trong function edit:

2. Viết code xử lý ở function update:

3. Viết code thêm mới post ở views.edit

Đây là code để hiển thị toàn bộ các danh sách post, phần trên là phần nhúng code của layouts, trong layouts.master sẽ có thêm code của header và footer.

Dưới đây là demo:

Vậy là chúng ta hoàn thiện về code chỉnh sửa post rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *