Chuyên mục
Xây dựng website tin tức với Laravel 8

Chuẩn bị môi trường phát triển

Các thao tác bắt đầu với 1 dự án Laravel

Step 1
Download Source Code
Chi tiết xử lý

- Download source code Laravel từ github về máy tính.

Link: https://github.com/laravel/laravel/tree/8.x 

 

- Sau đó, giải nén và bỏ vào folder htdocs của XAMPP.

- Đặt tên folder dự án: News_Demo.

laravel-demo-define-folder-project

 

 

 

Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng composer để Download source code Laravel bằng dòng lệnh bên dưới:

composer create-project laravel/laravel:^8.0 News_Demo
cd example-app
php artisan serve
Step 2
Copy file ENV
Tạo file .env

Kiểm tra xem trong Source code đã có file.env chưa ?

Nếu chưa có file .env thì copy paste file .env.example và tạo ra 1 file mới đặt tên là .env

Step 3
Sử dụng Terminal để chạy Composer
Chi tiết xử lý

Gõ các lệnh bên dưới:

  • cd laravel-demo-define-folder-project
  • composer install

composer install

composer install done

folder vendor

Giải thích thêm về composer.json, folder vendor

download-package-done

Step 4
Tạo 1 Database mới
Chi tiết xử lý

Tạo Database với tên : news_demo

Có thể sử dụng phpmyadmin / workbench để tạo thao tác.

create-db-2 create-db-1

 

Step 5
Khai báo Database đã tạo vào file .env
Chi tiết xử lý

Khai báo kết nối tới Database

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=news_demo
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root
 
Nếu sử dụng XAMPP thì Password để trống.
DB connection
 
Step 6
Chạy lệnh để generate APP_KEY
Chi tiết xử lý

Sử dụng Terminal để gõ lệnh bên dưới:

php artisan key:generate

generate app key

Step 7
Chạy dự án
Chi tiết xử lý

Sử dụng Terminal để gõ lệnh dưới:

php artisan serve

Sau khi run thì lệnh trên thì dự án sẽ chạy với port 8000. Ngoài ra, nếu muốn sử dụng port khác thì có thể sử dụng lệnh bên dưới:

php artisan serve --port=8888

 

Kết quả:

ket qua run OK

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *