Chuyên mục
Laravel cơ bản

IX. Khai báo mối quan hệ cho 2 model Category và Post

  1. Khai báo mối quan hệ ở model Category

2. Khai báo mối quan hệ ở model Post

Vậy là chúng ta đã khai báo các phần tử và mối quan hệ trong 2 model category và post rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *