Chuyên mục
Laravel cơ bản

X. Sử dụng factory để tạo table cho 2 table categories và posts

  1. Sử dụng factory để tạo table cho table categories

Gõ command line: php artisan make:factory CategoryFactory

Kết quả:

Tiếp theo, chúng ta sẽ khai báo các phần tử cần thiết:

2. Sử dụng factory để tạo table cho table categories

Gõ command line: php artisan make:factory PostFactory

Kết quả:

Tiếp theo, chúng ta sẽ khai báo các phần tử cần thiết:

Vậy là chúng ta đã tạo và khai báo được factory cho categories và posts rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *