Chuyên mục
Laravel cơ bản

XI. Sử dụng seeder để tạo table cho 2 table categories và posts

1 Sử dụng seeder để tạo table cho table categories

Gõ command line: php artisan make:seed CategorySeeder

Kết quả:

Tiếp theo, chúng ta sẽ code để khởi tạo ra các thông tin cần thiết:

Code ở trên sử dụng factory mà chúng ta đã tạo ở trang trước, bạn có thể tham khảo ở mục tạo factory để hiểu hơn.

2. Sử dụng seeder để tạo table cho table categories

Gõ command line: php artisan make:seed PostSeeder

Kết quả:

Tiếp theo, chúng ta sẽ code để khởi tạo ra các thông tin cần thiết:

Vậy là chúng ta đã tạo seeder cho table categories và posts rồi đấy <3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *